Διαδίκτυο απόρρητο ανωνυμία και ασφάλεια

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Διαδίκτυο απόρρητο ανωνυμία και ασφάλεια

read

Το απόρρητο και το διαδίκτυο είναι δύο αλληλένδετες έννοιες που συχνά έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Από τη μια πλευρά, το διαδίκτυο έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο επικοινωνίας, πρόσβασης σε πληροφορίες και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι γεγονός ότι το διαδίκτυο έχει κάνει τη ζωή μας πιο  εύκολη. Από την άλλη πλευρά, έχει επίσης προκαλέσει πολυάριθμες ανησυχίες και προκλήσεις  σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας. Ένα από τα κύρια ζητήματα απορρήτου που σχετίζονται με το διαδίκτυο είναι η συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων.

Όταν περιηγούμαστε σε ιστότοπους, χρησιμοποιούμε διαδικτυακές υπηρεσίες ή αλληλεπιδρούμε σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα προσωπικά μας στοιχεία συχνά συλλέγονται, παρακολουθούνται και αποθηκεύονται από εταιρείες και οργανισμούς.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα όπως το ιστορικό περιήγησής μας, η τοποθεσία, οι ηλεκτρονικές αγορές, ακόμη και οι διαδικτυακές μας συμπεριφορές. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για διάφορους σκοπούς, όπως στοχευμένη διαφήμιση, εξατομίκευση υπηρεσιών ή ακόμη και πώληση σε τρίτους.

Μια άλλη ανησυχία για το απόρρητο είναι ο κίνδυνος παραβιάσεων δεδομένων και κυβερνοεπιθέσεων. 
Με τον αυξανόμενο όγκο προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται στο διαδίκτυο, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα τα δεδομένα αυτά να παραβιαστούν ή να κλαπούν από χάκερ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κλοπή ταυτότητας, οικονομική απάτη και άλλες μορφές εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Επιπλέον, το διαδίκτυο έχει επίσης εγείρει ανησυχίες σχετικά με την επιτήρηση και την κυβερνητική παρακολούθηση. Οι κυβερνήσεις και οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις διαδικτυακές επικοινωνίες, οδηγώντας σε ανησυχίες για παραβίαση του απορρήτου και έλλειψη ανωνυμίας. 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών  πρέπει πάρετε ορισμένα μέτρα για την προστασία του απορρήτου τους στο διαδίκτυο :

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση ισχυρών και μοναδικών κωδικών πρόσβασης, την ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων, την τακτική ενημέρωση λογισμικού και ενημερώσεων κώδικα ασφαλείας και την επιφυλακτικότητα σχετικά με την κοινή χρήση προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε τις πολιτικές απορρήτου και τους όρους παροχής υπηρεσιών όταν χρησιμοποιείτε διαδικτυακές πλατφόρμες και υπηρεσίες.

Με πιο απλά λόγια, το απόρρητο αναφέρεται στην ικανότητα ελέγχου και προστασίας των προσωπικών πληροφοριών, των ενεργειών και των επικοινωνιών κάποιου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή παρακολούθηση. Ας δούμε όμως πια είναι αυτά τα δεδομένα.

 • Συλλογή δεδομένων: Πολλές διαδικτυακές υπηρεσίες, ιστότοποι και εφαρμογές συλλέγουν δεδομένα από χρήστες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών, συνηθειών περιήγησης και δεδομένων τοποθεσίας. Αυτή η συλλογή δεδομένων μπορεί να γίνει για διάφορους σκοπούς, όπως στοχευμένη διαφήμιση, βελτίωση της εμπειρίας χρήστη ή ακόμα και παρακολούθηση. Είναι σημαντικό για τους χρήστες να κατανοήσουν ποια δεδομένα συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται και μοιράζονται.
 • Ασφάλεια δεδομένων: Η προστασία των προσωπικών πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση είναι απαραίτητη για το απόρρητο. Η κρυπτογράφηση και τα ασφαλή πρωτόκολλα συμβάλλουν στην προστασία των δεδομένων κατά τη μετάδοση, ενώ τα ισχυρά μέτρα ασφαλείας, όπως τα τείχη προστασίας και το λογισμικό προστασίας από ιούς, συμβάλλουν στην προστασία από παραβιάσεις και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.
 • Παρακολούθηση και δημιουργία προφίλ: Οι διαδικτυακές τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως τα cookies και τα pixel παρακολούθησης, μπορούν να παρακολουθούν και να καταγράφουν τη συμπεριφορά των χρηστών στο διαδίκτυο. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται συχνά για τη δημιουργία προφίλ χρηστών και την παράδοση στοχευμένων διαφημίσεων. Άτομα που έχουν επίγνωση του απορρήτου μπορεί να χρησιμοποιούν εργαλεία όπως επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης ή μηχανές αναζήτησης με γνώμονα το απόρρητο για να περιορίσουν την παρακολούθηση και τη δημιουργία προφίλ.
 • Πολιτικές και κανονισμοί απορρήτου: Οι ιστότοποι και οι διαδικτυακές υπηρεσίες έχουν συνήθως πολιτικές απορρήτου που περιγράφουν πώς συλλέγουν, χρησιμοποιούν και μοιράζονται δεδομένα χρηστών. Τα άτομα θα πρέπει να αναθεωρήσουν αυτές τις πολιτικές για να κατανοήσουν πώς θα χειρίζονται τα στοιχεία τους. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν εφαρμόσει κανονισμούς, όπως ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να προστατεύσουν το απόρρητο των χρηστών και να παρέχουν στα άτομα μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων τους.

Η διατήρηση του απορρήτου στο διαδίκτυο απαιτεί έναν συνδυασμό ευαισθητοποίησης των χρηστών, υπεύθυνης διαδικτυακής συμπεριφοράς και χρήσης εργαλείων και τεχνολογιών που βελτιώνουν το απόρρητο.

 Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τα δικαιώματά σας και να λαμβάνετε προληπτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικού σας απορρήτου, πληροφοριών και των διαδικτυακών σας δραστηριοτήτων.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο είναι σημαντική για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων, του απορρήτου σας και την αποφυγή διαδικτυακών απειλών. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να σερφάρετε στο διαδίκτυο με ασφάλεια:
 • Χρησιμοποιήστε ένα ασφαλές πρόγραμμα περιήγησης Ιστού: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα ασφαλές και ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Δημοφιλείς επιλογές όπως το Google Chrome, το Mozilla Firefox ή το Safari κυκλοφορούν τακτικά ενημερώσεις ασφαλείας για την προστασία των χρηστών από ευπάθειες.
 • Εγκατάσταση λογισμικού προστασίας από ιούς: Εγκαταστήστε ένα αξιόπιστο λογισμικό προστασίας από ιούς στη συσκευή σας και κρατήστε το ενημερωμένο. Το λογισμικό προστασίας βοηθά στον εντοπισμό και την αφαίρεση κακόβουλου λογισμικού, ιών και άλλων διαδικτυακών απειλών.
 • Ενεργοποίηση προστασίας τείχους προστασίας: Ενεργοποιήστε το ενσωματωμένο τείχος προστασίας στο λειτουργικό σας σύστημα ή εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε λογισμικό τείχους προστασίας τρίτων. Το τείχος προστασίας βοηθά στον αποκλεισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στη συσκευή σας παρακολουθώντας και ελέγχοντας την κυκλοφορία του δικτύου.
 • Χρησιμοποιήστε ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης: Δημιουργήστε ισχυρούς, μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης για τους διαδικτυακούς σας λογαριασμούς. Αποφύγετε τη χρήση εύκολα μαντέψιμων συνδυασμών όπως "123456" ή "password". Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε έναν διαχειριστή κωδικών πρόσβασης για την ασφαλή αποθήκευση και δημιουργία σύνθετων κωδικών πρόσβασης.
 • Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA): Ενεργοποιήστε το 2FA όποτε είναι δυνατόν. Αυτό προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας απαιτώντας ένα δευτερεύον βήμα επαλήθευσης, όπως έναν μοναδικό κωδικό που αποστέλλεται στην κινητή συσκευή σας, εκτός από τον κωδικό πρόσβασής σας.
 • Να είστε προσεκτικοί με τις απόπειρες ηλεκτρονικού ψαρέματος: Να είστε προσεκτικοί σχετικά με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα ή αναδυόμενα παράθυρα που ζητούν προσωπικά στοιχεία, διαπιστευτήρια σύνδεσης ή οικονομικές λεπτομέρειες. Αποφύγετε να κάνετε κλικ σε ύποπτους συνδέσμους ή να κάνετε λήψη συνημμένων από άγνωστες πηγές.
 • Να ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό σας: Διατηρείτε το λειτουργικό σας σύστημα, το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό και  γενικά το  λογισμικό σας, ενημερωμένα με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις.
 • Χρησιμοποιήστε ασφαλή δίκτυα: Αποφύγετε τη χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi για ευαίσθητες εργασίες όπως τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή πρόσβαση σε προσωπικούς λογαριασμούς. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε δημόσιο Wi-Fi, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε ένα VPN (Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο) για να κρυπτογραφήσετε τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο και να προστατέψετε τα δεδομένα σας.
 • Να είστε προσεκτικοί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Ελέγξτε και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων για να ελέγξετε ποιες πληροφορίες είναι ορατές σε άλλους. Περιορίστε τις προσωπικές πληροφορίες που μοιράζεστε δημόσια.
 • Δημιουργήστε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας: Δημιουργήστε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων, φωτογραφιών και εγγράφων σας σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο ή χώρο αποθήκευσης cloud. Αυτό βοηθά στην προστασία των δεδομένων σας σε περίπτωση επιθέσεων ransomware ή αστοχιών υλικού.

Θυμηθείτε, η άσκηση των συνηθειών ασφαλούς περιήγησης στο διαδίκτυο και η επίγνωση των πιθανών κινδύνων είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο. Συμπερασματικά, ενώ το διαδίκτυο έχει φέρει τεράστια οφέλη και ευκαιρίες, έχει θέσει επίσης προκλήσεις στην ιδιωτικότητα. 

Είναι σημαντικό  οι χρήστες, οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί να συνεργαστούν για να βρουν μια ισορροπία μεταξύ του απορρήτου και της χρήσης του διαδικτύου, διασφαλίζοντας ότι προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων και γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους όσον αφορά την ιδιωτικότητά τους.

ΑΝΩΝΥΜΙΑ

Όταν αναφερόμαστε για την ανωνυμία στο διαδίκτυο, εννοούμε στην απόκρυψη της πραγματικής  διαδικτυακής μας ταυτότητας  κατά την πρόσβαση μας  σε διαδικτυακές υπηρεσίες, την περιήγηση σε ιστότοπους ή την αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες. 
Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι και εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Η ποιο διαδεδομένη μέθοδος είναι η χρήση ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN), το οποίο κρυπτογραφεί την κυκλοφορία του διαδικτύου και τη δρομολογεί μέσω διακομιστών που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, καλύπτοντας τη διεύθυνση IP του χρήστη και καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευση των διαδικτυακών τους δραστηριοτήτων στην πραγματική τους τοποθεσία και ή άλλη μέθοδος είναι το Tor.  


Τι είναι το VPN;

Το VPN, συντομογραφία του Virtual Private Network, είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν μια ασφαλή και ιδιωτική σύνδεση μέσω ενός δημόσιου δικτύου, συνήθως στο διαδίκτυο. Δημιουργεί μια κρυπτογραφημένη σήραγγα μεταξύ της συσκευής του χρήστη και ενός απομακρυσμένου διακομιστή που λειτουργεί από τον πάροχο VPN. Αυτή η σήραγγα κρυπτογραφεί όλα τα δεδομένα που διέρχονται από αυτήν, διασφαλίζοντας ότι δεν μπορούν να υποκλαπούν ή να προσπελαστούν από μη εξουσιοδοτημένα μέρη.

Ο πρωταρχικός σκοπός της χρήσης ενός VPN είναι να βελτιώσει την ασφάλεια και το απόρρητο στο διαδίκτυο. Με την κρυπτογράφηση των δεδομένων, ένα VPN τα προστατεύει από την υποκλοπή από χάκερς, κυβερνητικές υπηρεσίες ή άλλους που ενδέχεται να προσπαθήσουν να παρακολουθήσουν ή να λογοκρίνουν την κυκλοφορία στο διαδίκτυο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε δημόσια δίκτυα Wi-Fi ή όταν έχετε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή προσωπικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιπλέον, ένα VPN καλύπτει τη διεύθυνση IP του χρήστη, αντικαθιστώντας την με τη διεύθυνση IP του διακομιστή VPN. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να παρακάμπτουν γεωγραφικούς περιορισμούς και να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που μπορεί να αποκλειστεί ή λογοκριθεί τοπικά. Για παράδειγμα, κάποιος που βρίσκεται σε μια χώρα με αυστηρή λογοκρισία στο διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα VPN για να συνδεθεί σε έναν διακομιστή σε διαφορετική χώρα και να έχει πρόσβαση σε απεριόριστο περιεχόμενο.

Μπορεί να παρέχει ανωνυμία εμποδίζοντας τους ιστότοπους και τις διαδικτυακές υπηρεσίες να παρακολουθούν την πραγματική διεύθυνση IP και την τοποθεσία του χρήστη. Αυτό βοηθά στην προστασία του απορρήτου και αποτρέπει τη στοχευμένη διαφήμιση ή δημιουργία προφίλ δεδομένων με βάση τις συνήθειες περιήγησης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ ένα VPN παρέχει προνόμια ασφάλειας και απορρήτου, δεν καθιστά τον χρήστη εντελώς ανώνυμο σε όλους τους τύπους παρακολούθησης ή επιθέσεων. Οι χρήστες για είναι σίγουροι  θα πρέπει να επιλέξουν έναν αξιόπιστο πάροχο VPN που πρέπει να τηρεί απαραίτητα τις παρακάτω προϋποθέσεις. Να  έχει ισχυρή πολιτική απορρήτου και  να μην διατηρεί αρχεία καταγραφής της δραστηριότητας των χρηστών.

Συνοπτικά,  θα λέγαμε ότι το  VPN είναι μια τεχνολογία που δημιουργεί μια ασφαλή και κρυπτογραφημένη σύνδεση μέσω του διαδικτύου, προστατεύοντας τα δεδομένα των χρηστών, ενισχύοντας το απόρρητο και παρακάμπτοντας τους γεωγραφικούς περιορισμούς. Προσφέρει δε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας και απορρήτου για διαδικτυακές δραστηριότητες, αλλά οι χρήστες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να επιλέξουν μια αξιόπιστη υπηρεσία VPN.  Τι είναι το Tor και πώς λειτουργεί

Ενας άλλος τρόπος για να είμαστε ανώνυμοι είναι το  Tor.  Η λέξη βγαίνει από τη ο συντομογραφία του The Onion Router,  που είναι  ένα πρωτόκολλο δικτύου και λογισμικό που επιτρέπει στους χρήστες να περιηγούνται στο διαδίκτυο ανώνυμα. Αναπτύχθηκε από το Ναυτικό Ερευνητικό Εργαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και έκτοτε έχει γίνει ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Λειτουργεί δρομολογώντας την κυκλοφορία στο διαδίκτυο μέσω ενός δικτύου διακομιστών που λειτουργούν από εθελοντές που ονομάζονται  κόμβοι. Αυτοί είναι διάσπαρτοι σε όλο τον κόσμο και διευθύνονται από άτομα ή οργανισμούς που έχουν επιλέξει να συνεισφέρουν το εύρος ζώνης και τους υπολογιστικούς πόρους τους στο δίκτυο Tor.

Όταν χρησιμοποιείτε το Tor, η διαδικτυακή κίνηση ενός χρήστη κρυπτογραφείται και αποστέλλεται μέσω μιας σειράς από αυτούς τους αναμεταδότες, καθιστώντας δύσκολο για οποιονδήποτε να παρακολουθεί τις δραστηριότητές του στο διαδίκτυο ή να αναγνωρίσει τη διεύθυνση IP του.

Η κρυπτογράφηση πολλαπλών επιπέδων που χρησιμοποιείται από το Tor είναι αυτό που του δίνει το όνομα "onion router". Κάθε ΄΄κόμβος΄΄ στο δίκτυο tor γνωρίζει μόνο τη διεύθυνση IP πριν και  δημιουργεί πολλαπλά επίπεδα κρυπτογράφησης. Αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για οποιονδήποτε να εντοπίσει την προέλευση ή τον προορισμό της κυκλοφορίας.

Ένας από τους κύριους λόγους που οι  χρήστες χρησιμοποιούν το Tor είναι να διατηρήσουν την ανωνυμία τους κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο. Το Tor μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση σε ιστότοπους που είναι αποκλεισμένοι ή λογοκριμένοι σε ορισμένες χώρες, επιτρέποντας στους χρήστες να παρακάμπτουν περιορισμούς και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες. Βοηθά επίσης στην προστασία του απορρήτου των χρηστών εμποδίζοντας τους ιστότοπους και τους διαφημιστές να παρακολουθούν τις διαδικτυακές τους δραστηριότητες και να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ το Tor παρέχει ένα επίπεδο ανωνυμίας, δεν εγγυάται πλήρη ιδιωτικότητα, Οι προηγμένες τεχνικές, όπως η ανάλυση της κυκλοφορίας και οι συσχετισμένες επιθέσεις χρονισμού, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ανωνυμία των χρηστών. Επιπλέον, ορισμένες δραστηριότητες στο Tor, όπως παράνομες δραστηριότητες ή πρόσβαση σε παράνομο περιεχόμενο, εξακολουθούν να μπορούν να εντοπιστούν και να παρακολουθούνται.

Επιπλέον, η χρήση ανώνυμων προγραμμάτων περιήγησης ιστού ή επεκτάσεων με επίκεντρο το απόρρητο μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ανωνυμίας αποκλείοντας τα cookie παρακολούθησης, αποτρέποντας τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων του προγράμματος περιήγησης και παρέχοντας πρόσθετα επίπεδα προστασίας από την online επιτήρηση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ  όλα αυτα τα εργαλεία μπορούν να παρέχουν ένα ορισμένο επίπεδο ανωνυμίας, δεν είναι αλάνθαστα. Οι χρήστες θα πρέπει επίσης να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν βέλτιστες πρακτικές, όπως η αποφυγή κοινής χρήσης ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο, η χρήση ισχυρών και μοναδικών κωδικών πρόσβασης και η προσοχή σε αυτό που κατεβάζουν ή κάνουν κλικ.

Εν κατακλείδι, η ανωνυμία στο διαδίκτυο μπορεί να είναι χρήσιμη σε όσους  θέλουν να προστατευτούν από την επιτήρηση ή χρειάζονται πρόσβαση σε περιορισμένο περιεχόμενο σε ορισμένες περιοχές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται  με υπευθυνότητα και εντός των νομικών ορίων κάθε δικαιοδοσίας.


Αν σας άρεσέ το άρθρο μας διαδώστε το!!
Μπορείτε να σχολιάστε το θέμα μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook ( m.me/132070110136869 ).