12 Οκτωβρίου 2016

CircuitMod : Προσομοιωτής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ηλεκτρονικών
Το Circuitmod είναι ένας προσομοιωτής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε την λειτουργία τους. Το πιο σημαντικό είναι ότι σας παρέχει δεκάδες έτοιμα κυκλώματα για κάθε χρήση στα οποία όχι μόνο μπορείτε να δείτε την λειτουργία τους αλλά και να επέμβετε πάνω σε αυτήν αλλάζοντας ή προσθέτοντας ηλεκτρονικά εξαρτήματα ώστε να δείτε αν λειτουργεί σωστά. Επιλέξτε από το μενού της εφαρμογής circuits και διαλέξτε το ηλεκτρονικό κύκλωμα που επιθυμείτε. Πατήστε τώρα με το δεξί πλήκτρο του ποντικιού σας και στο σημείο που θέλετε προσθέσετε ή αφαιρέσετε ηλεκτρονικά εξαρτήματα


Author's Website:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Windows


CircuitMod : Προσομοιωτής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ηλεκτρονικών
4/ 5 stars - "CircuitMod : Προσομοιωτής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ηλεκτρονικών " Το Circuitmod είναι ένας προσομοιωτής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε την λειτουργία τους. Το πιο σημαντι...


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια
.