14 Ιανουαρίου 2018

FreeDriveC : Αποκτήστε πρόσβαση σε κοινές λειτουργίες και ρυθμίσεις και βελτιστοποιήστε τα Windows
Ιδιαίτερα χρήσιμη εφαρμογή που μπορεί να σας βοηθήσει να ελευθερώσετε χώρο στη μονάδα συστήματος χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των Windows. ώστε να έχετε πρόσβαση σε κοινές λειτουργίες και ρυθμίσεις, να βελτιστοποιήστε τα Windows ώστε να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο σε ένα SSD ή να να ελευθερώσετε χώρο στη μονάδα συστήματος  των Windows. Στην ενότητα εικονική μνήμη μπορείτε να δείτε το τρέχον μέγεθος του χώρου που χρησιμοποιεί το αρχείο σελιδοποίησης και μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, να περιορίσετε το μέγεθος του ή να το ενεργοποιήσετε σε άλλη μονάδα δίσκου. Ακόμη, στην ενότητα προστασία συστήματος μπορείτε να δείτε εάν είναι ενεργοποιημένη η επαναφορά συστήματος και τέλος στην Η ενότητα εκκαθάριση δίσκου σας επιτρέπει να τρέξετε το τυπικό εργαλείο Εκκαθάρισης Δίσκου με τυπικές ρυθμίσεις ή να τρέξετε τον οδηγό για να επιλέξετε το δικό σας σχέδιο .

Author's Website:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Windows

FreeDriveC : Αποκτήστε πρόσβαση σε κοινές λειτουργίες και ρυθμίσεις και βελτιστοποιήστε τα Windows
4/ 5 stars - "FreeDriveC : Αποκτήστε πρόσβαση σε κοινές λειτουργίες και ρυθμίσεις και βελτιστοποιήστε τα Windows " Ιδιαίτερα χρήσιμη εφαρμογή που μπορεί να σας βοηθήσει να ελευθερώσετε χώρο στη μονάδα συστήματος χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των Windo...


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια
–>