SeismoBuild : Αναλυτική αξιολόγηση για κτίρια, γέφυρες ή εργοστάσια, που έχουν υποστεί έντονη σεισμική κίνηση.To SeismoBuild είναι ένα εξειδικευμένο, βραβευμένο πρόγραμμα που αναπτύχθηκε για την ακριβή αναλυτική αξιολόγηση των διαφόρων κατηγοριών δομών, όπως κτίρια, γέφυρες ή βιομηχανικά εργοστάσια, που έχουν υποστεί έντονη σεισμική κίνηση. Διαθέτει σειρά επαληθευμένων μεθόδων μη γραμμικής στατικής και δυναμικής ανάλυσης (pushover, αυξητική δυναμική ανάλυση κ.λ.π.) έτσι ώστε να ικανοποιεί τις αναλυτικές απαιτήσεις που θέτει η σύγχρονη σεισμική αξιολόγηση και φιλοσοφία σχεδίασης.

Τέλος, και χάρη στην πλήρη ενσωμάτωσή του στο περιβάλλον των Windows, το SeismoMatch επιτρέπει την αντιγραφή των αριθμητικών και γραφικών αποτελεσμάτων σε οποιαδήποτε εφαρμογή των Windows (π.χ. MS Excel, MS Word κλπ.), σημειώνοντας ότι τα χαρακτηριστικά των οικοπέδων μπορούν να προσαρμοστούν πλήρως από μέσα το ίδιο το πρόγραμμα. Είναι πλήρως λειτουργικό όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά απαιτείται εγγραφή προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 


Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για μη εμπορικούς σκοπούς (π.χ. έρευνα, διδασκαλία, εκπαίδευση κ.λ.π.) και οι χρήστες αυτοί πρέπει μόνο να ζητήσουν ακαδημαϊκή άδεια από το μενού καταχώρησης που εμφανίζεται στην αρχή των προγραμμάτων. Οι εμπορικοί χρήστες, από την άλλη πλευρά, πρέπει να επισκέπτονται τη σελίδα Shop για να αποκτήσουν άδεια.Αποτελείται από 6 συνολικά διαφορετικά πακέτα η λειτουργία των οποίων περιγράφεται παρακάτω.1
SeismoBuild
Το SeismoBuild είναι ένα πρωτοποριακό πακέτο πεπερασμένων στοιχείων για την σεισμική αξιολόγηση και την ενίσχυση δομών με οπλισμένο σκυρόδεμα. Το πρόγραμμα είναι σε θέση να εκτελέσει πλήρως τις μεθοδολογίες αξιολόγησης που ορίζονται από τον κώδικα από τη δομική μοντελοποίηση έως τις απαιτούμενες αναλύσεις και τους αντίστοιχους ελέγχους μελών.
2
SeismoStruct
Το SeismoStruct είναι ένα βραβευμένο πρόγραμμα που αναπτύχθηκε για την ακριβή αναλυτική αξιολόγηση διαφόρων κατηγοριών δομών, όπως κτίρια, γέφυρες ή βιομηχανικά εργοστάσια, που υποβλήθηκαν σε σεισμική κίνηση. Διαθέτει μια σειρά από εξακριβωμένες μη γραμμικές μεθόδους στατικής και δυναμικής ανάλυσης (pushover, αυξητική δυναμική ανάλυση κλπ.) Ώστε να ικανοποιηθούν οι αναλυτικές απαιτήσεις που θέτει η σύγχρονη σεισμική αξιολόγηση και φιλοσοφία σχεδίασης.
3
SeismoSignal
Το SeismoSignal αποτελεί ένα απλό αλλά αποτελεσματικό πακέτο για την επεξεργασία δεδομένων ισχυρής κίνησης. Μεταξύ άλλων, επιτρέπει την παραγωγή ελαστικών και σταθερών ελαστικών ανελαστικών φάσεων απόκρισης, τον υπολογισμό των φασμάτων εύρους Fourier, το φιλτράρισμα περιεχομένου εγγραφών υψηλής και χαμηλής συχνότητας και την εκτίμηση άλλων σημαντικών σεισμολογικών παραμέτρων, όπως η ένταση Arias και η σημαντική και αποτελεσματική διάρκεια.
4
SeismoMatch
Το SeismoMatch είναι μια εφαρμογή ικανή να προσαρμόζει σεισμικά αρχεία, μέσω της προσθήκης κύματος, ώστε να ταιριάζει με ένα συγκεκριμένο φάσμα απόκρισης στόχου. Οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να ταιριάξουν ταυτόχρονα με ένα αριθμό επιταχυνσιογραμμάτων και, στη συνέχεια, να αποκτήσουν ένα μέσο φάσμα αντιστοίχισης, του οποίου η μέγιστη απώλεια σέβεται μια προκαθορισμένη ανοχή. Αυτό το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με εργαλεία επιλογής εγγραφών για τον ορισμό κατάλληλων σειρών αρχείων για μη γραμμική δυναμική ανάλυση δομών.

5
SeismoArtif
Το SeismoArtif είναι μια εφαρμογή ικανή να παράγει τεχνητά σεισμογράμματα σεισμού που ταιριάζουν σε ένα συγκεκριμένο φάσμα απόκρισης στόχου χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους υπολογισμού και ποικίλες παραδοχές. Σημειώνεται ότι η χρήση πραγματικών επιταχυνσιογράφων και τεχνικών αντιστοίχισης φάσματος (δηλ. SeismoMatch), μαζί με εργαλεία επιλογής αρχείων, τείνει να συνιστάται για την παραγωγή  αρχείων για χρήση σε μη γραμμική δυναμική ανάλυση δομών.

6
SeismoSpect
Το SeismoSpect επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν τη δική τους βιβλιοθήκη δίσκων εδάφους και να τα αποθηκεύουν σε ένα αρχείο, διευκολύνοντας έτσι τη διαχείριση και την κοινή χρήση μεγάλου αριθμού αρχείων. Αυτή η εφαρμογή είναι στη συνέχεια ικανή να εφαρμόζει διάφορους τύπους φίλτρων, να εκτελεί διόρθωση γραμμής βάσης, να υπολογίζει τη μέση φασματική απόκριση μιας συλλογής επιταχυνσιογραμμάτων και να συγκρίνει αυτά τα αποτελέσματα με ένα φάσμα στόχο. Μπορούν επίσης να υπολογιστούν και διάφοροι παράμετροι ισχυρής κίνησης.

Author's Website:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Windows
SeismoBuild : Αναλυτική αξιολόγηση για κτίρια, γέφυρες ή εργοστάσια, που έχουν υποστεί έντονη σεισμική κίνηση.
4/ 5 stars - "SeismoBuild : Αναλυτική αξιολόγηση για κτίρια, γέφυρες ή εργοστάσια, που έχουν υποστεί έντονη σεισμική κίνηση." To SeismoBuild είναι ένα εξειδικευμένο, βραβευμένο πρόγραμμα που αναπτύχθηκε για την ακριβή αναλυτική αξιολόγηση των διαφόρων κατηγο...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια
–>