02 Νοεμβρίου 2017

Xinorbis : Αναλύστε το περιεχόμενο των σκληρών σας δίσκων
Το Xinorbis είναι ένας εντελώς δωρεάν, ισχυρός Windows-based αναλυτής αποθήκευσης δεδομένων. Αναλύστε ένα σκληρό δίσκο, φάκελο, USB δίσκο ή οποιοδήποτε άλλο συνημμένο σύστημα αποθήκευσης για να πάρετε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη διανομή των αρχείων. Το Xinorbis χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο μείγμα των γραφημάτων (πίτα / μπάρα πλήρως παραμετροποιήσιμο), πίνακες και οθόνες δέντρο για να δώσει στον χρήστη μια πλήρη επισκόπηση των περιεχομένων της κάθε διαθέσιμης συσκευής αποθήκευσης.

Xinorbis  8.1.2

Author's Website:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Windows

Xinorbis : Αναλύστε το περιεχόμενο των σκληρών σας δίσκων
4/ 5 stars - "Xinorbis : Αναλύστε το περιεχόμενο των σκληρών σας δίσκων" Το Xinorbis είναι ένας εντελώς δωρεάν, ισχυρός Windows-based αναλυτής αποθήκευσης δεδομένων. Αναλύστε ένα σκληρό δίσκο, φάκελο, USB δίσ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια
–>