μTorrent : Ισχυρός, αποτελεσματικός BitTorrent client για τα WindowsΤο μTorrent είναι ένα ισχυρό και αποτελεσματικό BitTorrent client για τα Windows. Τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που βρίσκονται σε άλλους clients είναι παρόντα στο μTorrent, συμπεριλαμβανομένου του εύρους ζώνης των προτεραιοτήτων, τον προγραμματισμό, RSS αυτόματο κατέβασμα, και Mainline DHT. Επιπλέον, υποστηρίζει το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης κοινών προδιαγραφών και peer ανταλλαγή. Αντίθετα με πολλά παρεμφερή προγράμματα δεν σπαταλά πολύτιμους πόρους του συστήματος και συνήθως χρησιμοποιεί λιγότερο από 6MB μνήμης, γεγονός που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή, σαν να μην υπάρχει καθόλου.

μTorrent :3.4.8

Author's Website:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Windows
μTorrent : Ισχυρός, αποτελεσματικός BitTorrent client για τα Windows
4/ 5 stars - "μTorrent : Ισχυρός, αποτελεσματικός BitTorrent client για τα Windows" Το μTorrent είναι ένα ισχυρό και αποτελεσματικό BitTorrent client για τα Windows. Τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που βρίσκονται σ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια
–>