09 Φεβρουαρίου 2017

Startup Sentinel: Εξασφαλίστε ταχύτερη και ασφαλή εκκίνηση στον υπολογιστή σας
To Startup Sentinel (γνωστό και ως Sus) κάνει την εκκίνηση του υπολογιστή σας πιο γρήγορη και πιο ασφαλή, δίνοντάς σας τον πλήρη έλεγχο σχετικά με λογισμικό που φορτώνσει κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας. Κάθε πρόγραμμα προστίθεται στην σειρά εκκίνησης και μπορεί να εγκριθεί ή να απορριφθεί στη μαύρη λίστα. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση.

Startup Sentinel 1.7.1.19

Author's Website:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: WindowsStartup Sentinel: Εξασφαλίστε ταχύτερη και ασφαλή εκκίνηση στον υπολογιστή σας
4/ 5 stars - "Startup Sentinel: Εξασφαλίστε ταχύτερη και ασφαλή εκκίνηση στον υπολογιστή σας" To Startup Sentinel (γνωστό και ως Sus) κάνει την εκκίνηση του υπολογιστή σας πιο γρήγορη και πιο ασφαλή, δίνοντάς σας τον πλήρη έλ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια
–>