Εasypdfcloud : Δημιουργήστε, διαχειριστείτε ροές εργασίας και μετατρέψτε έγγραφα PDFTo easypdfcloud είναι ακόμη μία online υπηρεσία που θα μας βοηθήσει να διαχειριστείτε έγγραφα PDF. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να μετατρέψουμε αρχεία σε PDF, να μετατρέψουμε αρχεία PDF σε Word, να κάνουμε συνδυασμό και μετατροπή εγγράφων Word, Excel, και powerpoint σε PDF και τέλος να δημιουργήσουμε ροές εργασίας.

Μια ροή εργασίας αποτελείται από μια σειρά συνδεδεμένων βημάτων, προκειμένου να ολοκληρωθεί μια εργασία. Είναι στην ουσία μια απεικόνιση της ακολουθίας των πράξεων, που δηλώθηκαν ως έργο ενός ατόμου, μιας ομάδα προσώπων ή ενός ή περισσότερων απλών ή πολύπλοκων μηχανισμών.Καλό είναι πριν προχωρήσετε στην δημιουργία ροών εργασίας να δείτε το παρακάτω βίντεο ώστε να το κατανοήσετε. Τώρα όσο για τις υπόλοιπες εργασίες νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητές και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επεξήγηση.

 Η χρήση της υπηρεσία είναι απολύτως δωρεάν με όλες τις δυνατότητες ενεργοποιημένες χωρίς κανένα περιορισμό και το μόνο που θα πρέπει να κάνετε είναι απλά εγγραφή (registration) Τέλος να σημειώσω ότι μπορείτε να συνδέσετε την εφαρμογή με τον λογαριασμός σας στο Dropbox ώστε να μπορείτε να ανεβάζετε να επεξεργάζεστε και να σώνετε τα έγγραφά σας απευθείας.

Author's Website: