Παλαμήδης: Ελληνικό παραδοσιακό τάβλι
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που παίζει τα ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια ταβλιού πόρτες, πλακωτό και φεύγα και βασίζετε σε ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, το οποίο έχει μάθει μόνο του να παίζει τάβλι παίζοντας εκατομμύρια παρτίδες απέναντι στον εαυτό του και βελτιώνοντας συνεχώς την απόδοσή του.Ο Παλαμήδης χρησιμοποιεί νευρωνικό δίκτυο για να βαθμολογεί όλες τις δυνατές κινήσεις που προκύπτουν από την τρέχουσα ζαριά, λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές ζαριές και δυνατές επόμενες κινήσεις του αντιπάλου. Ο Παλαμήδης είναι το μόνο πρόγραμμα για τάβλι που υποστηρίζει μια πληθώρα παραλλαγών. Εκτός από τα παραδοσιακά Πόρτες, Πλακωτό και Φεύγα μπορούν να παιχτούν και τα narde, nackgammon, hypergammon και takhteh. 

Η λίστα των παραλλαγών εμπλουτίζεται συνεχώς! Ο "εγκέφαλος" του Παλαμήδη χρησιμοποιεί τεχνητά νευρωνικά δίκτυα που εκπαιδεύτηκαν παίζοντας εκατομμύρια παρτίδες με το εαυτό τους χρησιμοποιώντας την τεχνική της ενισχυτικής μάθησης.

 Author's Website:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Windows,Android

Παλαμήδης: Ελληνικό παραδοσιακό τάβλι
4/ 5 stars - "Παλαμήδης: Ελληνικό παραδοσιακό τάβλι" Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που παίζει τα ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια ταβλιού πόρτες, πλακωτό και φεύγα και βασίζετε σε ένα τεχνητ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια
–>