Λύστε τα προβλήματα συβατότητας του firefox με την κάρτα γραφικών σας

Ο Firefox θεωρείται ένας από τους καλύτερους browser και χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Παρ΄όλα αυτά έχουν διαπιστωθεί ορισμένα προβλήματα λειτουργίας απο ορισμένους χρήστες που έχουν να κάνουν κυρίως με την ταχύτητα απόκρισης, με την σταθερότητα, με μεγάλη επιβράδυνση του browser, κολλήματα και άλλα παρεμφερή προβλήματα σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Τι μπορεί όμως να δημιουργεί τα προβλήματα αυτά;

Ο ένοχος είναι συνήθως ο υπερβολικός αριθμός προσθέτων γεγονός που έχει σαν επακόλουθο όλα τα ανωτέρω προβλήματα. Παρ΄όλα αυτα υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που και χωρίς να έχουμε προσθέσει κάποιο υπερβολικό αριθμό προσθέτουν τα προβλήματα παραμένουν.

Η λύση τις περισσότερες φορές βρίσκεται στο χαρακτηριστικό του Hardware Acceleration κα είναι η βασική αιτία μικροπροβλημάτων-διενέξεων με κάποιες κάρτες γραφικών μία και είναι ενεργοποιημένο στον mozila firefox από προεπιλογή. Ας δούμε όμως με ποιό τρόπο μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα.

Αφού αφαιρέσουμε όλα τα πρόσθετα και παρ΄όλα αυτά διαπιστώνουμε ότι έχουμε προβλήματα με τον browser μας πάμε να απενεργοποιήσουμε το Hardware Acceleration. Ανοίγουμε τον browser και κλικάρουμε με το ποντίκι μας επάνω αριστερά στην επιλογή Firefox, ακολούθως κλικάρουμε στο επιλογές, τσεκάρουμε την επιλογή για προχωρημένους και από το πεδίο με τις ρυθμίσεις αποεπιλέξτε την επιλογή χρήση επιτάχυνσης hardware και πατήστε o.k .


Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η μικρή ρύθμιση θα μας απαλλάξει από όλα τα προβλήματα που αναφέραμε προηγουμένως χωρίς να επιβραδύνει στο παραμικρό την ταχύτητα απόκρισης του browser. Βέβαια η λύση που προτείνεται δεν είναι πανάκεια ούτε και μπορεί να λύσει σοβαρά προβλήματα συνεργασίας software-hardware, στις περισσότερες όμως των περιπτώσεων θα λειτουργήσει απρόσκοπτα και θα μας επιτρέψει να σερφάρουμε με τον αναπημένο μας browser χωρίς προβλήματα πιά.