02 Δεκεμβρίου 2016

Alternate Calculator : Απλή δωρεάν αριθμομηχανήΑπλή αριθμομηχανή που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για συναλλαγματικές ισοτιμίες. Περιλαμβάνει ήδη μια σειρά προκαθορισμένων νομισμάτων και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες επίσης μπορούν να τροποποιηθούν ξεχωριστά. Ο υπολογιστής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μεταξύ διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων (δεκαδικό, δεκαεξαδικό, δυαδικό,). Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος του παραθύρου και την εμφάνιση.

Author's Website:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Windows


Alternate Calculator : Απλή δωρεάν αριθμομηχανή
4/ 5 stars - "Alternate Calculator : Απλή δωρεάν αριθμομηχανή" Απλή αριθμομηχανή που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για συναλλαγματικές ισοτιμίες. Περιλαμβάνει ήδη μια σειρά προκαθορισμένων νομισμά...

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια
.