31 Ιουλίου 2016

Texturize It : Πρόγραμμα δημιουργίας 2D , 3D Textures
Ο όρος Texture image (υφή εικόνας) είναι μια εικόνα, ένα πλέγμα δηλαδή από pixels που συντίθεται από τιμές κατά το πρότυπο R,G,B και μερικές φορές από Alpha. Όπως και με τους άλλους τύπους υφών, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολυάριθμους τρόπους. Όταν οι υφές είναι δισδιάστατες εικόνες, ονομάζονται bitmaps. Το Texturize It είναι ένα λογισμικό για παραγωγή 2D 3D εικόνων και σας βοηθήσει για να προσθέσετε εφέ και υφές στις εικόνες σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας αρχεία υφών ή κάποια από την ενσωματωμένη βιβλιοθήκη του προγράμματος με περισσότερες από 90 προεπιλογές υφών, όπως π.χ τούβλο, σκυρόδεμα, ύφασμα, μάρμαρο, χαρτί, μέταλλο, πέτρα, σκουριά επιφάνεια, δέρμα φιδιού, κλπ. 

 Texturize It :  3.1

Author's Website:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Windows


Texturize It : Πρόγραμμα δημιουργίας 2D , 3D Textures
4/ 5 stars - " Texturize It : Πρόγραμμα δημιουργίας 2D , 3D Textures" Ο όρος Texture image (υφή εικόνας) είναι μια εικόνα, ένα πλέγμα δηλαδή από pixels που συντίθεται από τιμές κατά το πρότυπο R,G,B και ...


Διαβάστε περισσότερα :
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια