27 Οκτωβρίου 2016

PassMark DiskCheckup : Διαγνωστική εφαρμογή για την ενημέρωση και την υγεία των σκληρών δίσκων
To PassMark DiskCheckup είναι μία μικρή εφαρμογή που επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί τα χαρακτηριστικά ενός σκληρού δίσκου μέσω της λειτουργίας SMART και ενημερώνεται για την παροχή των τεχνικών χαρακτηριστικών του αλλά και για πληροφορίες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του, έτσι ώστε ο διαχειριστής του να μπορεί να πάρει αναλυτικές πληροφορίες και να καθορίσει μία ενδεχόμενη μελλοντική αστοχία ή βλάβη του. Το DiskCheckup εμφανίζει επίσης πληροφορίες για τη συσκευή, τη γεωμετρία του σκληρού δίσκου, το σειριακό αριθμό, τον αριθμό μοντέλου, τον μέσο ρυθμό περιστροφής και άλλα. 

Author's Website:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Windows


PassMark DiskCheckup : Διαγνωστική εφαρμογή για την ενημέρωση και την υγεία των σκληρών δίσκων
4/ 5 stars - "PassMark DiskCheckup : Διαγνωστική εφαρμογή για την ενημέρωση και την υγεία των σκληρών δίσκων" To PassMark DiskCheckup είναι μία μικρή εφαρμογή που επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί τα χαρακτηριστικά ενός σκληρού δίσκου μέσω ...


Διαβάστε περισσότερα :
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια