19 Οκτωβρίου 2016

Memory Booster : Βελτιστοποιήστε τη μνήμη του υπολογιστή σας
Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές που υποστηρίζουν ότι θα βελτιστοποιήσουν τη μνήμη του υπολογιστή σας ωστόσο πολλές από αυτές θα προσπαθήσουν να το κάνουν προσπαθήσουμε απλά αναγκάζοντας τον υπολογιστή σας να απελευθερώσει βιαίως μέρος της μνήμης. Το Rizonesoft Memory Booster ακολουθεί μία διαφορετική φιλοσοφία καθαρίζοντας το χώρο εργασίας όλων των διαδικασιών που έχουν απομείνει ως κατάλοιπα απελευθερώνοντας μνήμη, κάτι που θα βοηθήσει να βοηθήσει στη βελτίωση της ταχύτητας και της σταθερότητας του υπολογιστή σας. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η μέθοδος δεν θα ελευθερώσει μεγάλο ποσό της μνήμης RAM, αλλά αντ 'αυτού όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ua βελτιώσει τη σταθερότητα και τις επιδόσεις του υπολογιστή σας. Αυτό θα θεραπεύσει, τυχόν διαρροές μνήμης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ήταν σε θέση να ξεπαγώσει και προγράμματα.

Memory Booster : 1.9.5.1959

Author's Website:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Windows


Memory Booster : Βελτιστοποιήστε τη μνήμη του υπολογιστή σας
4/ 5 stars - "Memory Booster : Βελτιστοποιήστε τη μνήμη του υπολογιστή σας " Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές που υποστηρίζουν ότι θα βελτιστοποιήσουν τη μνήμη του υπολογιστή σας ωστόσο πολλές από αυτές θα προσπαθ...


Διαβάστε περισσότερα :
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια