17 Φεβρουαρίου 2017

Pixelitor : Επεξεργασία εικόνας με εξαιρετικές δυνατότητες
To Pixelitor είναι ένα δωρεάν, ανοικτού κώδικα λογισμικό επεξεργασίας εικόνας με υποστήριξη layers. Διαθέτει περισσότερα από 80 ξεχωριστά φίλτρα εικόνας με εξαιρετικές δυνατότητες και προσαρμογές χρωμάτων. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τις εικόνες σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τέσσερα διαθέσιμα φορμά JPEG, PNG, BMP ή GIF. Τέλος έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις εικόνες σας με διαφανές φόντο σε μορφή png.

Pixelitor 4.0.2

Author's Website:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Windows


Pixelitor : Επεξεργασία εικόνας με εξαιρετικές δυνατότητες
4/ 5 stars - " Pixelitor : Επεξεργασία εικόνας με εξαιρετικές δυνατότητες" To Pixelitor είναι ένα δωρεάν, ανοικτού κώδικα λογισμικό επεξεργασίας εικόνας με υποστήριξη layers. Διαθέτει περισσότερα από 80 ξεχ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια
.