16 Ιουλίου 2015

Shutdown Timer : Προγραμματίστε, ρυθμίστε και τρέξτε βασικές εργασίες στο PC



Ισχυρό σύστημα προγραμματισμού εργασιών, που σας επιτρέπει να εκτελέσετε ορισμένες ενέργειες που βασίζονται σε εργασίες που θα επιλέξετε. και σας επιτρέπει να ρυθμίσετε προηγμένες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που το τρέχων λειτουργικό σας σύστημα δεν μπορεί να επιτύχει. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να τρέξετε και να ρυθμίσετε το χρόνο για ορισμένες ενέργειες που αφορούν το κλείσιμο του συστήματος σας όπως για παράδειγμα Shutdown, Restart, Logoff, Lock, Hibernate, Standby, Monitor Standby, Networking Usage, CPU Temperature και πολλά άλλα.

Shutdown Timer : 3.3.4

Author's Website:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Windows




Shutdown Timer : Προγραμματίστε, ρυθμίστε και τρέξτε βασικές εργασίες στο PC
4/ 5 stars - "Shutdown Timer : Προγραμματίστε, ρυθμίστε και τρέξτε βασικές εργασίες στο PC " Ισχυρό σύστημα προγραμματισμού εργασιών, που σας επιτρέπει να εκτελέσετε ορισμένες ενέργειες που βασίζονται σε εργασίες που θα επιλέξ...


Διαβάστε περισσότερα :
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια