07 Φεβρουαρίου 2014

Mageia 4 : Διανομή Linux βασισμένη στο Mandriva LinuxTo Mageia είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα, βασισμένο στο Linux. Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2010 ως fork της Mandriva Linux και έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες φίλους και μερικές εταιρείες από όλο τον κόσμο, που συντελούν στην υποδομή, στην ίδια τη διανομή, στην τεκμηρίωση, στην διάθεση και στην υποστήριξή της, χρησιμοποιώντας εργαλεία ελεύθερου λογισμικού, έχει κυκλοφορήσει τρεις μείζουσες σταθερές εκδόσεις τον Ιούνιο του 2011, το Μάιο του 2012 και το Μάιο του 2013. Υποστηρίζεται από μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, διοικούμενη από αναγνωρισμένους ανθρώπους και αναπτύσσεται από εκατοντάδες άτομα στον κόσμο. 

Author's Website:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Linux

DVD 32bit

DVD 64bit


Mageia 4 : Διανομή Linux βασισμένη στο Mandriva Linux
4/ 5 stars - "Mageia 4 : Διανομή Linux βασισμένη στο Mandriva Linux" To Mageia είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα, βασισμένο στο Linux. Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2010 ως fork της Mandriva Linux και ...


Διαβάστε περισσότερα :
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια