17 Ιουνίου 2016

LibreCAD : Open Source εφαρμογή CAD
Το LibreCAD είναι μια δωρεάν Open Source εφαρμογής CAD για Windows, Macintosh και Linux. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια βελτίωση στις εφαρμογές τύπου cad που διατίθενται για Linux και συνεχώς όλο και κάτι νέο προκύπτει. Η εφαρμογή είναι νέα και βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη, και σε αυτή φάση τουλάχιστον δεν μπορεί να συγκριθεί με επαγγελματικά προϊόντα του τύπου AutoCAD,παρ΄όλα αυτά λόγω της συνεχούς βελτίωσης του βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο.

LibreCAD Portable 2.1.0

Author's Website:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Windows
LibreCAD : Open Source εφαρμογή CAD
4/ 5 stars - "LibreCAD : Open Source εφαρμογή CAD " Το LibreCAD είναι μια δωρεάν Open Source εφαρμογής CAD για Windows, Macintosh και Linux. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια βελτίωση στις...


Διαβάστε περισσότερα :
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια
.