20 Ιουλίου 2013

Auto Shutdown : Ρυθμίστε τον υπολογιστή σας για αυτόματο κλείσιμο
Το Auto Shutdown είναι ένα απλό πρόγραμμα που σας επιτρέπει να προγραμματίσετε μια δράση διαχείρισης ενέργειας για τον υπολογιστή σας. Διαθέτει απλό interface, μέσω του οποίου μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας ώστε να απενεργοποιήσετε ή να επανεκκινήσετε, να τον θέσετε σε κατάσταση stand-by ή σε κατάσταση αδρανοποίησης.

Συν τοις άλλοις, μπορείτε να ρυθμίσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για κάθε προαναφερθείσα λειτουργία διαχείρισης ενέργειας, ώστε να μπορείτε να έχετε ευκολότερα πρόσβαση.

Όπως είναι αναμενόμενο η εφαρμογή καταναλώνει ένα πολύ χαμηλό ποσό της CPU και της μνήμης του συστήματος. Δεν υπάρχει αρχείο βοήθειας διαθέσιμο επειδή το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά απλό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από άτομα κάθε επιπέδου εμειρίας.

Author's Website:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Windows

 Auto Shutdown 1.1.0.53


Auto Shutdown : Ρυθμίστε τον υπολογιστή σας για αυτόματο κλείσιμο
4/ 5 stars - "Auto Shutdown : Ρυθμίστε τον υπολογιστή σας για αυτόματο κλείσιμο" Το Auto Shutdown είναι ένα απλό πρόγραμμα που σας επιτρέπει να προγραμματίσετε μια δράση διαχείρισης ενέργειας για τον υπολογιστή σα...


Διαβάστε περισσότερα :
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια