Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Remove Empty Directories 2.2Συμβαίνει πολλές φορές ιδιαίτερα όταν εγκαθιστούμε και απεγκαθιστούμε συνεχώς στον υπολογιστή μας προγράμματα, να παραμένουν φάκκελοι  άδειοι που δεν έχουν καμία απολύτως χρησιμότητα, το προγραμματάκι αυτό θα αναλάβει να τους βρεί και να τους καθαρίσει.
 Στα σύν του προγράμματος περιλαμβάνεται  ότι μας παρέχει πολλές επιλογές-προϋποθέσεις  για τους φακκέλους που θα συμπεριλάβουμε για εκκαθάριση.

Επίσημη Ιστοσελίδα : jonasjohn.de
Λειτουργικό Σύστημα: Windows 7,Vista,XP,2000

DownloadΔεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια