29 Ιουλίου 2012

CPU-Tweaker 1.5
Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να αλλάξετε τους χρονισμούς μνήμης στα Windows. Μπορείτε ακόμη να διαβάσετε τους κύριους και δευτερευοντες χρονισμούς, και να αλλάξετε τις τιμές τους.

Επίσημη Ιστοσελίδα :
Λειτουργικό Σύστημα: Windows 7,Vista,XP,2000

Download


CPU-Tweaker 1.5
4/ 5 stars - "CPU-Tweaker 1.5" Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να αλλάξετε τους χρονισμούς μνήμης στα Windows. Μπορείτε ακόμη να διαβάσετε τους κύριους και δ...


Διαβάστε περισσότερα :
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια