10 Μαρτίου 2012

Trisquel 5.0H διανομή αυτή βασίζεται στο Ubuntu αλλά περιλαμβάνει επιπλέον λογισμικό, καλύτερη υποστήριξη πολυμέσων, περισσότερες μεταφράσεις και ταχύτερη διαμόρφωση. Μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν μια πολύ ταχύτερη διαδικασία εκκίνησης και τη δυνατότητα κρυπτογράφησης του καταλόγου home. Αφού γράψετε το CD κάνετε εκκίνηση με το CD στο CD-Rom, θα σας ζητηθεί η γλώσσα που θέλετε να έχετε και θα φορτώσει, στην επιφάνεια εργασίας του θα εμφανίσει το εικονίδιο install Trisquel που σημείνει ότι αν θέλετε προσωράτε σε κανονική εγκατάσταση της διανομής στον σκληρό σας δίσκο.


Επίσημη Ιστοσελίδα :
Λειτουργικό Σύστημα:
Linux

(700MB CD iso image
GNOME desktop)(1.5GB DVD iso image
GNOME desktop)Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια