17 Μαΐου 2011

DGMPGDec MPEG2 Decoding 1.58Τα ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία DVD2AVI και MPEG2DEC υποφέρουν από ένα θεμελιώδες ελάττωμα: Xάνουν καρέ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο συγχρονισμό ήχου. H έκδοση αυτή αντιμετωπίζει πολλά από αυτά τα προβλήματα καθώς προσθέτει πολλά νέα και χρήσιμα χαρακτηριστικά.

Os:WidowsDGMPGDec MPEG2 Decoding 1.58
4/ 5 stars - "DGMPGDec MPEG2 Decoding 1.58" Τα ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία DVD2AVI και MPEG2DEC υποφέρουν από ένα θεμελιώδες ελάττωμα: Xάνουν καρέ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει...


Διαβάστε περισσότερα :
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια