17 Μαΐου 2011

DGMPGDec MPEG2 Decoding 1.58Τα ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία DVD2AVI και MPEG2DEC υποφέρουν από ένα θεμελιώδες ελάττωμα: Xάνουν καρέ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο συγχρονισμό ήχου. H έκδοση αυτή αντιμετωπίζει πολλά από αυτά τα προβλήματα καθώς προσθέτει πολλά νέα και χρήσιμα χαρακτηριστικά.

Os:Widows
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια