15 Οκτωβρίου 2010

iColorFolder : Χρωματίστε τους φακκέλους σαςΧρωματίστε τους φακκέλους σας. Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να κάνετε μία εικαστική παράμβαση στους φακκέλους του συστήματός σας χρωματίζοντάς τους. Ετσι π.χ μπορείτε να δώσετε σε κάθε φάκκελο ξεχωριστό χρώμα το οποίο θα αντιστοιχεί με το περιεχόμενο που εσείς θα έχετε βάλει σε κάθε φάκκελο, μ΄αυτόν τον τρόπο θα ξεχωρίζετε αμέσως για το τι έχετε βάλει σε κάθε φάκκελο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια